Komunikat

Szanowni Państwo,

Auto Handel Centrum Grupa Cichy Sp. j. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16 października 2019 roku stwierdziła wystąpienie zdarzenia związanego z bezpieczeństwem Państwa danych osobowych tj. adresu mailowego, które polegało na przesłaniu na kilka służbowych adresów mailowych pracowników Spółki wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie, co doprowadziło do tymczasowego zaszyfrowania dysków na komputerze odbiorcy. Skutkiem zaistniałej sytuacji było czasowe zablokowanie dostępu do systemu przetwarzającego dane osobowe. Oprogramowanie najprawdopodobniej zeskanowało skrzynkę poczty mailowej kilku pracowników i na uzyskane w ten sposób adresy mailowe zaczęło wysyłać korespondencję zawierającą załącznik .doc lub link. Po otwarciu dokumentu lub uruchomieniu linku istnieje możliwość zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem.

W związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest skierowanie do Państwa niechcianej korespondencji mailowej zawierającej zainfekowany załącznik lub link. Spółka informuje, że nadawca korzysta z nieznanej domeny, ale wykorzystuje fragmenty adresów mailowych pracowników Spółki, jak również fragmenty treści korespondencji. Istnieje także prawdopodobieństwo wykorzystania Państwa danych osobowych w postaci adresów mailowych w inny nieuprawniony sposób. Spółka zaleca ostrożność przy weryfikacji otrzymywanej korespondencji mailowej z adresów zawierających nieznaną domenę i nie otwierania z tejże wiadomości załączników ani linków.

Aktualnie Spółka prowadzi czynności sprawdzające czy istnieje prawdopodobieństwo pobrania i udostępniania Państwa danych osobom do tego nieupoważnionym. Wstępny etap weryfikacji zaistniałej sytuacji wskazuje jedynie na krótkotrwały brak dostępu do dysków na konkretnym komputerze oraz częściowe zeskanowanie korespondencji mailowej na skrzynkach kilku pracowników Spółki.

Spółka zapewnia, że stosowała wystarczające środki bezpieczeństwa chroniące Państwa dane osobowe, jednak zaistniała sytuacja była niezależna od podjętych przez Spółkę środków zaradczych. Dlatego Spółka wyraża ubolewanie nad zaistniałą sytuacją, deklarując wzmocnienie dotychczas stosowanych oraz zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka jej wystąpienia w postaci między innymi wzmocnienia zdolności firewall’a monitorującego ruch z zewnątrz sieci.

Nadto Spółka informuje, że niezwłocznie po wykryciu zaistniałego incydentu Spółka zgłosiła naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzoru oraz złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, Spółka ponownie prosi o ostrożne sprawdzanie skrzynki odbiorczej oraz o zgłoszenie Spółce wszelkich niepokojących wiadomości mailowych.

Wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych osobowych Auto Handel Centrum Grupa Cichy Sp. j. Pana Bartosza Olszewskiego na adres mailowy iod@ahc-grupa-cichy.pl lub telefonicznie pod numerem 509 474 458.

Na wszystkie zgłoszenie Spółka będzie odpowiadać sukcesywnie.