Aktualności

Komunikat SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

W trosce o  bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników informujemy, że związku ze stanem epidemii Grupa  Cichy  stosujedodatkowe środki ochronne we wszystkich obszarach działalności. Podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy.

W przypadkuPaństwa wizytyw naszym salonie prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń:

  • W naszych salonach nie podajemy rąk na przywitanie/pożegnanie.
  • Rekomendujemy korzystanie z płynów do dezynfekcji znajdujących się w recepcji naszego salonu.
  • Prosimy o mycie rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w toaletach.
  • W trakcie rozmowy prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości z rozmówcą -minimum 1,5 m.
  • Zalecamy płatność kartą.Informujemy również, że do odwołania jazdy testowe nie będą się odbywać.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i on-line z naszymi Doradcami.

ZARZĄD GRUPY CICHY